Com aconseguir un lloguer segur i sense impagaments

22/04/2022
22/04/2022
Advancing 9 Assegurança impagament 9 Com aconseguir un lloguer segur i sense impagaments

Aconseguir cobrar les rendes de forma puntual i sense impagaments és una de les principals preocupacions dels arrendadors. Assegurar, en definitiva, un lloguer segur és una prioritat per qualsevol propietari, especialment desde que va tenir lloc la pandèmia del covid-19 i han anat apareixen noves restriccions al desnonament d’inquilins malgrat no compleixin amb els seus compromisos de pagament. Sense anar més lluny, i segons dades del Fichero Inquilino de Morosos, la morositat mitjana en el pagament del lloguer va arribar als 7.200 euros a Catalunya i es va enfilar fins a més de 10.000 a la provincia de Barcelona.

En aquest context, quines mesures poden prendre els arrendadors per aconseguir un lloguer segur? En aquest article les repassem posant especial atenció en tot el relacionat amb les assegurances contra impagament del lloguer. 

Mitjana de la morositat en el pagament del lloguer a Catalunya
Mitjana de la morositat en el pagament del lloguer a Catalunya. Font: Fichero de Inquilinos Morosos (FIM)

Com es pot garantir cobrar el lloguer d’un immoble?

En primer lloc, cal dir que més enllà de les assegurances contra impagaments del lloguer hi ha una sèrie de garanties que el propietari d’un immoble pot exigir a l’inquilí per fer que el seu lloguer sigui més segur. No obstant, cap d’elles pot assegurar el cobrament puntual i passi el que passi de les rendes a finals de mes, com si fan les pòlisses contra impagaments. Malgrat això, és aconsellable comptar amb elles per donar una capa extra de seguretat a qualsevol arrendament. 

Demanar una fiança

De fet, aquest punt és obligat per llei. Segons la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos), cal demanar i dipositar a l’Incasol (en el cas de Catalunya) 1 mes de fiança. L’objectiu d’aquest dipòsit es cobrir possibles desperfectes que dugués a terme l’inquilí o impagaments dels subministres. No obstant, si no es paga reiteradament, la renda seria totalment insuficient, ja que, com esmentàvem, es tracta d’únicament una mensualitat. 

Nueva llamada a la acción

Solicitar garanties addicionals

Les garanties addicionals si poden ser més efectives a l’hora de paliar els danys d’un impagament. Segons la última modificació de la LAU es poden demanar dos mensualitats extres en concepte d’aquestes garanties. Un dels contres es que poses una barrera de tres mesos de lloguer a l’inquilí i això pot fer restar atractiu al teu immoble en comparació amb d’altres. 

Avals per llogar

També son un clàssic per intentar garantir el cobrament de les rendes. En cas de què l’inquilí no pugui fer front a les seves obligacions, ho farà l’aval. N’hi ha de dos tipus. 

Aval bancari

A la pràctica, la seva utilitat és relativa. El banc només avalarar a un inquilí si el seu perfil de solvència és molt alt i, per tant, les possibilitats de què cometi un impagament del lloguer son molt minses. No obstant, un llogater que presenti un aval bancari se’l pot considerar una aposta força segura

Aval personal 

En cas d’impagament de les rendes podràs passar a cobrar a l’aval personal. Això sí, si l’inquilí no t’ha pagat, tampoc tens cap garantia de què l’avalista si ho faci. 

Estudi de solvència del llogater

Aquest pas és bàsic i hauria de ser el primer abans de la resta de garanties. Cal dur a terme un estudi pormenoritzat de la solvència del candidat a llogater, tenint en compte els seus ingressos mensuals, la seva estabilitat laboral i quin percentatge dels diners que percep cada mes hauria de destinar a pagar el lloguer del pis. 

La millor garantia de lloguer segur: una assegurança contra impagaments

Per assegurar no haver de patir el maldecaps amb el cobrament del lloguer, la millor opció es comptar amb una assegurança contra impagaments. D’aquesta manera es garanteix, encara que el inquilí pugui incórrer en algun impagament, el propietari segueix rebent les seves rendes sense interrupció. 

Què cobreix l’assegurança?

Una assegurança per impagament de lloguer cobreix les mensualitats que el llogater no pagui durant el procés de desnonament. Les cobertures d’aquest tipus d’assegurança poden variar d’una asseguradora a una altra, però aquestes són les principals que tota assegurança t’hauria d’oferir:

Cobertura total davant impagaments 

Que és la protecció davant del risc d’impagament del lloguer. Depenent de l’asseguradora, el propietari pot tenir fins a 12 rendes de lloguer cobertes davant de qualsevol impagament de l’inquilí.

Servei de gestió de cobraments

Una bona assegurança ofereix la gestió de cobraments de les mensualitats del lloguer. D’aquesta manera, com a propietari et pots oblidar d’estar pendent dels cobraments i de reclamar els retards al teu llogater.

Cobrament puntual 

Companyies com Advancing garanteixen el cobrament puntual de la renda cada mes i sense excepcions. Sempre és millor triar una assegurança que et pagui al dia passi el que passi.

Avenç en els cobraments

Algunes assegurances us donen la possibilitat d’avançar el cobrament de les rendes del lloguer segons les vostres necessitats. Pots demanar l’avançament des de 2 fins a 12 mesos sempre que vulguis i les vegades que necessitis.

Prestacions extra

Les assegurances per impagament de lloguer també poden indemnitzar el propietari per danys i desperfectes a l’immoble. Així com fer-se càrrec de les accions i costos de desnonament per recuperar la possessió de la propietat.

Qui ha de pagar l’assegurança?

L’assegurança de lloguer la pot pagar tant el propietari com l’inquilí, ja que la Llei d’arrendaments urbans no especifica res sobre això. Les dues parts han d’acordar per contracte qui se’n fa càrrec. Ara bé, l’inquilí té dret a negar-se a pagar l’assegurança i el propietari està en el seu dret d’escollir un inquilí que sí que accepti el requisit.

Això sí, si com a propietari decideixes que l’inquilí pagarà l’assegurança d’impagament, evita cobrar-li-ho amb domiciliació bancària ja que si deixa de pagar el lloguer també deixarà de pagar l’assegurança. Si això passa la pòlissa quedarà sense efecte i, molt probablement, et quedis sense la protecció que necessites.

Nueva llamada a la acción

Suscríbetee al blog de Advancing para no perderte ningún artículo:


Buscar en el blog

Nueva llamada a la acción

No se encontraron resultados

La página solicitada no pudo encontrarse. Trate de perfeccionar su búsqueda o utilice la navegación para localizar la entrada.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *